Centos

Centos 6 Apache, Mysql, Php Kurulumu

Her ne kadar şu anda Centos 8 çıkmış olsa da, Linux dağıtımlarında stabil sürümler oldukça uzun zaman kullanılıyor. Stabil sürümlerden bir tanesi Centos 6.7 kerneli. Centos 6.7 üzerine Apache, Mysql ve Php kurulumu kısaca LAMP (linux, apache, mysql, php) kurulumu gerçekleştireceğiz.

Öncelikle sistemimizi güncelleyelim;

yum update -y

Apache Kurulumu;

yum install httpd

Mysql Kurulumu;

yum install mysql-server
service mysqld start

Daha sonra Mysql root şifresi tanımlamak için;

/usr/bin/mysql_secure_installation

PHP Kurulumu;

PHP Centos 6 üzerinde varsayılan versiyon 5.3 şeklinde. PHP 7 kurulumu yapacağımız için Epel reposunu aktif etmemiz gerekiyor.

yum install epel-release
rpm -Uvh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

PHP 7’nin hangi versiyonunu kuracaksanız ona göre aktif etmeniz gerekiyor;

#PHP 7.3
yum --enablerepo=remi-php73 install php

#PHP 7.2 
yum --enablerepo=remi-php72 install php

#PHP 7.1 
yum --enablerepo=remi-php71 install php

PHP versiyonu kontrol edelim;

php -v

PHP Extension Kurulumu;

yum --enablerepo=remi-php73 install php-xml php-soap php-xmlrpc php-mbstring php-json php-gd php-mcrypt

Yine aynı şekilde, PHP 7’nin farklı versiyonlarını kuracaksanız, onu aktif etmemiz gerekiyor.