Centos

Centos 7 dependency-errors

Centos 7 üzerinde Epel reposunu aktif etmişseniz, dependency-errors hatası alabilirsiniz.

Direkt yum install ile paketi kurmayı çalışırsanız size aşağıdaki şekilde hata verecektir.

---> Package phpMyAdmin.noarch 0:4.4.15.10-3.el7 will be installed
--> Processing Dependency: php-mysqli >= 5.3.7 for package: phpMyAdmin-4.4.15.10-3.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-php-gettext for package: phpMyAdmin-4.4.15.10-3.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-tcpdf for package: phpMyAdmin-4.4.15.10-3.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-tcpdf-dejavu-sans-fonts for package: phpMyAdmin-4.4.15.10-3.el7.noarch
--> Processing Dependency: php-zip for package: phpMyAdmin-4.4.15.10-3.el7.noarch
--> Running transaction check
Error: Package: php-process-5.4.16-46.el7.x86_64 (base)
      Requires: php-common(x86-64) = 5.4.16-46.el7
      Installed: php-common-7.2.23-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php72)
        php-common(x86-64) = 7.2.23-1.el7.remi
      Available: php-common-5.4.16-46.el7.x86_64 (base)
        php-common(x86-64) = 5.4.16-46.el7
Error: Package: php-tidy-5.4.16-9.el7.x86_64 (epel)
      Requires: php(zend-abi) = 20100525-64
      Installed: php-common-7.2.23-1.el7.remi.x86_64 (@remi-php72)
        php(zend-abi) = 20170718-64
      Available: php-common-5.4.16-46.el7.x86_64 (base)
        php(zend-abi) = 20100525-64
 You could try using --skip-broken to work around the problem
 You could try running: rpm -Va --nofiles --nodigest

PHP kurulumunu epel reposu ile PHP7.2 ile şeklinde kurduk ve yum install ile phpmyadmin kurmak istediğimizde, bizi varsayılan repodaki phpmyadmin paketine götürüyor.

Varsayılan php versiyonu PHP 5.4 olarak geçtiğinden de phpmyadmin kurulamıyor. PHPmyadmin paketini, (veya kurduğunuz herhangi bir paketin bağımlı olduğu yazılımı epel ile kurduysanız) yine epel reposu ile kurmamız gerekiyor.

yum --enablerepo=remi,remi-php72 install phpmyadmin

Epel reposu ile kurduğumuzda problemsiz şekilde kurulacaktır.