Cpanel

Cpanel Log Dosyaları

Cpanel Centos Linux dağıtımı üzerinde çalışan web hosting kontrol ve yönetim panelidir. Bir çok sunucu ve hosting firmasının tercih ettiği panellerden birisidir. Aynı zamanda Linux Hosting kullanıcıları da çoğunlukla Cpanel Hosting tercih etmektedir.

Log dosyası nedir ve ne işe yarar?

Log dosyası bir işletim sisteminde veya serviste oluşan bir problemi ve olağan akışı görmemizi sağlayan text tabanlı dosyalardır. Sistemde oluşan bir problemi log dosyaları sayesinde görür, analiz eder ve çözüme kavuştururuz. Aynı zamanda web sitemize gelen ziyaretçileri, veya ftp sunucumuza açılan oturumları, yüklenen dosyaları, SSH servisimize bağlanan kullanıcıları log dosyaları sayesinde görebiliriz.

Cpanel sistem logları nerede tutuluyor?

Linux dağıtımlarında aksi belirtilmedikçe aslında tüm loglar /var/log dizininde tutulur. Bu dizinde günlük mesajları (dmesg) mail loglarını (maillog) ve SSH logları ile işletim sistemine ait hataları (messages) görüntüleyebiliriz.

Cpanel de üzerindeki kurulu gelen servisler için loglar tutuluyor. Bu logları nereye yazdığını inceleyelim;

Genel Loglar

YOL
/var/log/secure
AÇIKLAMA
SSH giriş denemelerini(başarılı veya başarısız) gösterir
/var/log/messagesAşağıdaki servislerin çıktılarını gösterir
FTP bağlantıları ve upload
DNS sunucusu logları
SSH daemon
Courier/Dovecot pop/imap logları

cPanel ve WHM servisleri

YOLAÇIKLAMA
/home/username/.cpanel/logsHostinglerde oluşan bir hatayı gösterir
/usr/local/cpanel/logs/access_logCpanel veya WHM’ye erişimleri gösterir
/usr/local/cpanel/build/locale_database_logHosting kullanıcıları lokal ayarları değiştirilirse gösterir
/usr/local/cpanel/logs/api_tokens_logWHM’ye API üzerinden bağlantıları gösterir
/usr/local/cpanel/logs/cpdavd_error_logWebDisk için oluşan hata kayıtlarını gösterir
/usr/local/cpanel/logs/cpdavd_session_logTüm WebDisk etkinliklerini gösterir
/usr/local/cpanel/logs/cpgreylistd.logGreylist daemon etkinliklerini saklar
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd_errors.logCphulkd ve Brute Force etkinliklerini gösterir
/usr/local/cpanel/logs/cphulkd.logTüm cphulkd etkinliklerini gösterir
/usr/local/cpanel/logs/cpwrapd_log cpsrvd daemon etkinliklerini gösterir
/usr/local/cpanel/logs/dnsadmin.logDnsadmin’e yapılan istekleri gösterir
/usr/local/cpanel/logs/error_logCpanel hesapları için oluşan hata kayıtlarını gösterir
/usr/local/cpanel/logs/incoming_http_requests.logCpanel hesaplarına yapılan istekleri gösterir
/usr/local/cpanel/logs/license_logCpanel lisans hatalarını ve güncellemeleri gösterir
/var/log/cpanel-install.log Cpanel kurulum kayıtlarını gösterir
/usr/local/cpanel/logs/queueprocd.logCpanel görev kuyruğundaki kayıtları gösterir
/usr/local/cpanel/logs/session_log Cpanel kullanıcılarının aktivitelerini kaydeder
/usr/local/cpanel/logs/safeapacherestart_log Apache her yeniden başlatıldığında bu dosyaya yazılır
/usr/local/cpanel/logs/setupdbmap_logTüm veritabanı ile ilgili işlemleri gösterir.
/usr/local/cpanel/logs/stats_logHostinglerin trafik (bandwidth) kayıtlarını kaydeder
/usr/local/cpanel/logs/tailwatchd_logtailwatchd kayıtlarını tutar.
/usr/local/cpanel/logs/panic_logCpanel hesapları için oluşan hataları gösterir
/usr/local/cpanel/logs/php-fpm/error.logPHP-FPM servisi için oluşan hataları gösterir
/var/cpanel/php-fpm/USER/logs/slow.logCPanel kullanıcısı için bir komut alışılmışın dışında çalışırsa bu dosyaya yazılır.
/var/cpanel/php-fpm/USER/logs/error.logCpanel kullanıcılarında oluşan hataları kaydeder.
/var/cpanel.bandwidth.cachecPanel hesabı için önbelleğe alınmış bant genişliği geçmişini kaydeder
/var/log/chkservd.log Tüm servislerin kayıtlarını gösterir
/var/cpanel/accounting.log Tüm Cpanel hesap işlemlerini kaydeder.
/usr/local/cpanel/logs/login_log Giriş kayıtlarını gösterir

FTP Logları

YOLAÇIKLAMA
/usr/local/apache/domlogsEasyApache 3 ile çalışan web sitelerinin FTP loglarını tutar..
/etc/apache2/logs/domlogsEasyApache 4 ile çalışan web sitelerinin FTP loglarını tutar

Mail Logları

YOLAÇIKLAMA
/var/log/exim_mainlogGönderilen ve alınan mail loglarını gösterir
/var/log/exim_rejectlogKabul edilmeyen/geri çevrilen mail loglarını içerir.
/var/log/exim_paniclogExim mail sunucusunda oluşan hataları gösterir
/var/log/maillogPop3 ve Imap loglarını gösterir

Web Sunucusu Logları

YOLAÇIKLAMA
/usr/local/apache/domlogs/DOMAINEasyApache3 ile çalışan Cpanel varsa hostinglere ait web erişim logları burada tutulur
/etc/apache2/logs/domlogs/DOMAINEasyApache4 ile çalışan Cpanel varsa hostinglere ait web erişim logları burada tutulur
/var/log/apache2/modsec_audit.logModSecurity logları bu dosyada tutulur.
/var/log/apache2/suexec_logSuEXEC günlükleriyle ilgili detaylar bu dosyada tutulur
/var/log/apache2/suphp_logsu_php günlükleriyle ilgili detaylar bu dosyada tutulur
/var/log/apache2/mod_jk.logApache Tomcat için bağlantı kayıtlarını tutar.
/var/log/apache2/error_logGenel web sunucusunun hata loglarını saklar.