Freebsd

Freebsd IP Ekleme

Freebsd işletim sistemi üzerinde, diğer Linux dağıtımları gibi ifconfig komutu ile ip adresi veya ip adresleri ekleyebiliyoruz. Önce “ifconfig” kullanımına bakalım.

Bu işlemler için Freebsd sunucunuzda root olarak oturum açmanız gerekecektir.

ifconfig kullanımı

ifconfig
vmx0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
    options=e403bb<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU,VLAN_HWCSUM,TSO4,TSO6,VLAN_HWTSO,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
    ether 00:0c:29:1c:7d:0c
    inet 10.10.10.10 netmask 0xffffffe0 broadcast 10.10.10.255
    media: Ethernet autoselect
    status: active
    nd6 options=29<PERFORMNUD,IFDISABLED,AUTO_LINKLOCAL>
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
    options=680003<RXCSUM,TXCSUM,LINKSTATE,RXCSUM_IPV6,TXCSUM_IPV6>
    inet6 ::1 prefixlen 128
    inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x2
    inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
    groups: lo
    nd6 options=21<PERFORMNUD,AUTO_LINKLOCAL>

Çıktıdan anladığımız vmx0 isminde bir ethernet kartımız var ve ethernet kartımız 10.10.10.10 ip adresini kullanıyor. Broadcast’i de 255 şeklinde.

lo0 sanal bir ethernet kartıdır ve localhosti dinler. Freebsd ve diğer linux dağıtımlarında da varsayılan olarak gelir.

ifconfig eth0 up
veya
ifup eth0

Bu komut eth0 adlı ethernet kartımızı ayağa kaldıracaktır. Ethernet kartımızı pasif (disable) etmek istiyorsak

ifconfig eth0 down
veya
ifdown eth0

Yeni bir ip adresi eklemek istersen;

ifconfig eth0 10.10.10.11

şeklinde ekleyebiliriz. Fakat bu ip adresi geçici olarak eklenir. Yeniden başlattığınızda aktif olmayacaktır.

Freebsd ip adresi nasıl eklenir?

Ip adresinin kalıcı olmasını istiyorsak /etc/rc.conf dosyasına yazmamız gerekiyor.

Dosyamızı açalım;

ee /etc/rc.conf
hostname="dev.veriloji.com"
ifconfig_vmx0="inet 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="10.10.10.1"
sshd_enable="YES"
# Set dumpdev to "AUTO" to enable crash dumps, "NO" to disable
dumpdev="AUTO"


apache24_enable="YES"
mysql_enable="YES"
php_fpm_enable="YES"
Freebsd ip add

ifconfig_vmx0 ile başlayan satırın altına alttaki texti girip, kendimize göre düzenleyelim.

-ifconfig_vmx0_alias0="inet 10.10.10.11 netmask 255.255.255.0"

Dosyayı kaydedip, dosyadan çıkalım.

Farklı bir ip adresi daha eklemek istiyorsanız “alias0” kısmını “1” yapmanız gerekir.

Dosyayı kaydettikten sonra aşağıdaki komutu çalıştıralım.

/etc/netstart
veya
service network restart

Ip adresini ve subnet’i doğru yazmışsanız, ip adresiniz eklenmiş demektir.

Yazar Hakkında

admin

Yorum Ekle

Yorumu buraya yazabilirsiniz