Genel

Http hata ve durum kodları

HTTP durum kodları internet sitesinin durumunu tarayıcılar aracılığı ile ziyaretçilere ileten kodlardır. Durum kodları, web sitesinin barındığı sunucuda olası bir problemde kullanıcılara hata kodu iletir. Bu hata kodu web sitesinin neden çalışmadığına dair kullanıcılara ipucu verecektir. Bazı kodlar hataları bazıları da olağan durumu temsil eder.

100 ile başlayan HTTP durum kodları bilgilendirmek amaçlıdır.
200 ile başlayan HTTP durum kodları web sitesinin erişiminde herhangi bir problem olmadığını bildirir.
300 ile başlayan HTTP durum kodları web sitesinin yönlendirildiğini bildirir.
400 ile başlayan HTTP durum kodları bir istemci hatası olduğunu bildirir.
500 ile başlayan HTTP durum kodları ise sunucu tarafında bir hata olduğunu bildirir..

HTTP Server Durum / Hata Kodları ve Anlamları
100 Continue / Devam: İsteğin başarı ile alındığını belirtilir.
101 Switching Protocols / Anahtarlama Protokolü: Sunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir
102 Processing / İşlem
200 OK / Tamam: İstek başarılı alınmış ve cevap başarılı verilmiştir.
201 Created / Oluşturuldu: İstek başarılı olmuş ve sunucuda yeni bir kaynak yaratılmıştır.
202 Accepted / Onaylandı: Sunucu isteği kabul etti ancak henüz işlemedi.
203 Non-Authoritative Information / Yetersiz Bilgi: Sunucu isteği başarılı işledi, ancak başka kaynakta olabilecek bilgi döndürmektedir.
204 No Content / İçerik Yok: İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir.
205 Reset Content / İçeriği Baştan al: İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir. Ancak içerik temizlenecektir (örneğin bir web formunda doldurulan bilgiler).
206 Partial Content / Kısmi İçerik: GET için kısmi içerik (içeriğin bir belirli bir parçası) başarılıyla döndürülmüştür.
207 Multi-Status / Çok-Statü
210 Content Different / Farklı İçerik
300 Multiple Choices / Çok Seçenek: Sunucuda isteğe göre birden fazla seçenek olduğunu bildirir. Sunucu seçeneği kendisi seçebilir veya seçenek listesini görüntüleyebilir.
301 Moved Permanently / Kalıcı Taşındı: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı olarak başka bir yere taşındığını bildirir ve o yere yönlendirme sağlar.
302 Moved Temporarily / Geçici Taşındı: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir. Kaynağın ana adresi değişmemiştir.
303 See Other / Diğerlerine Bak: Farklı bir kaynağa GET yapılması gerektiğini belirtir.
304 Not Modified / Güncellenmedi: İstenilen kaynakta daha önce yapılan istekten beri herhangi bir değişikliğin olmadı belirtilir ve içerik gönderilmez.
305 Use Proxy / Proxy Kullan: Sunucu tarafından döndürülen proxy kullanılması gerektiği belirtilir.
307 Temporary Redirect / Geçici olarak yeniden gönder: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir.
400 Bad Request / Kötü İstek: İstek hatalı (isteğin yapısı hatalı) olduğu belirtilir.
401 Unauthorized / Yetkisiz: İstek için kimlik doğrulaması gerektiğini belirtir.
402 Payment Required / Ödeme Gerekli
403 Forbidden / Yasaklandı
404 Not Found / Talep edilen sayfa bulunamadı
405 Method Not Allowed / İzin verilmeyen Method
406 Not Acceptable / Kabul Edilemez
407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli
408 İstek zaman aşamına uğradı
409 Conflict (Hatlar) / Çakıştı, Çakışma
410 Gone / Kaynağın artak hedef sunucuda olmadığını bildirir
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Long
415 Unsupported Media Type / Desteklenmeyen medya türü
416Requested range unsatifiable
417 Expectation failed
422 Unprocessable entity
423 Locked
424 Method failure
451 Unavailable For Legal Reasons / Yasal nedenlerle gösterilemiyor
500 Internal Server Error
501 Uygulanmamış
502 Geçersiz Ağ Geçidi
503 Hizmet Yok
504 Gateway Timeout
505 HTTP Version not supported / HTTP versiyonu desteklenmiyor
507 Insufficient storage