Linux

Linux Dosya Sayısı

Linux sunucular üzerinde, belirli bir klasörün içinde bulunan dosya sayısını öğrenmek isteyebilirsiniz. Bir komut ile, belirlediğiniz klasörün içindeki ve onun alt klasörlerindeki dosya sayısını öğrenebilirsiniz.

Linux dosya sayısı öğrenme

Linux ve Unix işletim sistemleri üzerinde dosya veya klasör boyutlarını “du” komutu ile öğrenebiliyoruz. Du komutu bize bulunduğumuz dizin üzerinde toplam dosya boyutunu byte cinsinden verir. Kullanımı aşağıdaki şekildedir;

du

Megabyte veya gigabyte cinsinden öğrenmek isterseniz;

du -h

komutu verirsiniz.

Belirleyeceğiniz bir klasörün, içindeki alt klasörler ile birlikte toplam dosya sayısını öğrenmek için ise aşağıdaki komutu girebilirsiniz.

find /hedef_klasor -maxdepth 1 -type d | while read -r dir; do printf "%s:\t" "$dir"; find "$dir" | wc -l; done