Freebsd Linux

Linux son değişiklik yapılan dosyaları bulma

Linux veya Unix işletim sistemi kullandığımız sunucularımız üzerinde, son değişiklik yapılan dosyaları bulmamız gerekebiliyor. Herhangi bir sebeple, son değişiklik yapılan dosyaları bulmak istersek, “find” komutuna parametre vererek bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Özellikle dosyaları bir şekilde değişen, Linux Hosting ve WordPress Hosting işlemlerinde, komut kullanımı oldukça faydalı olacaktır.

Find Komutu Nedir?

Find komutu, Linux işletim sistemlerinde, belirli bir dosya veya klasörü bulmamızı sağlayan bir komuttur.

Find Komutu Kullanımı

Find komutunun kullanımı basit şekildedir. Aşağıdaki şekilde kullanılabilir.

find / -name aranilacak_dosya.txt

find /aranilacak_dizin -name aranilacak_dosya_ismi şeklindedir.

Son değişiklik yapılan dosyaları bulma

Linux sunucumuz üzerinde, belirli bir tarihte değişiklik yapılan veya oluşturulan dosyaları bulmak için aşağıdaki komutu yazarız.

find -cmin -N

-N dakika bazında zaman olarak verilir.

Yani 1 haftanın 10080 dakika olduğunu baz alırsak find -cmin -10080 yazmamız yeterli olacaktır.

find /dizinismi -cmin -10080

Komutu ile, bir hafta içinde /dizinismi dizininde değişiklik yapılan dosyaları bulabiliriz.

Son değişiklik yapılan dosyaları zaman değil de, gün olarak girmek isterseniz, aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz;

find /dizinismi -newermt "1 day ago" -ls

Bu komut ile 1 gün önce, dizinismi ismindeki değişiklik yapılan dosya ve klasörleri gösterecektir.