Plesk

Plesk Port Değiştirme

Plesk Linux kontrol paneli kullanıyorsanız, panele ulaşmak için varsayılan portlar https için 8443 http için ise 8880 şeklindedir.

Varsayılan portları kullanmak her zaman için bruteforce ataklara açık kapı bırakmaktır. O yüzden kullandığımız spesifik yazılımlarda mümkün mertebe varsayılan portları değiştirmek bir güvenlik önlemi olacaktır.

Plesk portu nasıl değiştirilir?

Plesk varsayılan portu değiştirmek için ssh ile sunucumuza bağlanalım ve aşağıdaki adımları takip edelim;

Bir text editör ile dosyayı açalım

nano /etc/sw-cp-server/conf.d/plesk.conf
listen 8443 ssl;
listen 8880; 
listen 127.0.0.1:8880 default_server;

https portunu (8443) ve http portunu (8880) farklı bir şekilde değiştirelim. Yazacağımız portu farklı bir servisin kullanmaması gerekiyor tabi. Yazdıktan sonra dosyayı kaydedip ve diğer dosyamızı açalım;

/etc/sw-cp-server/conf.d/plesk_site_preview.conf
listen 127.0.0.1:8880;

Diğer dosyada belirttiğimiz http portunu aynı şekilde bu dosyaya da yazalım ve kaydedip dosyayı kapatalım.

Servislerimizi yeniden başlatalım;

service sw-cp-server restart
service sw-engine restart

Plesk panele belirlediğiniz yeni port üzerinden giriş yapabilirsiniz.

Not : Firewall kullanıyorsanız, firewall üzerinden de porta izin vermeyi unutmayın.