Centos Freebsd Linux

SSH Geç Bağlanma Problemi

Linux/Unix sunucularınıza SSH ile bağlanırken gecikme yaşıyorsanız bu kimlik doğrulama isteklerini DNS sorgusu ile yapmasından kaynaklanır. Reverse DNS sorgusunu kapatak bu problemin önüne geçebiliriz.

En sık kullandığınız editör ile dosyayı açın

nano /etc/ssh/sshd_config

Dosyada bulun;

#UseDNS yes

Satırın yorumunu (#) kaldırın ve “yes” parametresini “no” olarak değiştirin.

SSH servisini restart edin;

systemctl restart sshd

SSH’a bağlanırken hala gecikme yaşıyorsanız, etkinse GSSAPIA kimlik doğrulamasını devre dışı bırakın.

GSSAPIAuthentication no

olarak değiştirin ve ssh servisini restart edin.