Centos Cpanel Linux

SSH ve Whm Portunu Belirli Bir İp’ye İzin vermek

Cpanel kullanan kullanıcılar, ssh ve whm portuna sürekli brute force ataklar geldiğinin farkındadır. Şifremizi her ne kadar güçlü yapsak da, şifremiz kötü niyetli bir kişi veya kişilerin eline geçerse sunucuya root veya diğer bir kullanıcı ile erişebilir. Bu sebeple, sunuculara erişimimiz sabit (statik) bir ip üzerinden yapıyorsak, en önemli güvenlik önlemi sadece o ipye erişim izni vermek olacaktır.

Bu işlem için iptables kullanacağız.

iptables –A INPUT –p tcp –s x.x.x.x --dport 22 –m state --state NEW,ESTABLISHED –j ACCEPT

iptables –A INPUT –p tcp –s x.x.x.x --dport 2086 –m state --state NEW,ESTABLISHED –j ACCEPT

iptables –A INPUT –p tcp –s x.x.x.x --dport 2087 –m state --state NEW,ESTABLISHED –j ACCEPT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2086 -j REJECT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 2087 -j REJECT

iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j REJECT

x.x.x.x yazan yerlere kendi statik ip adresimizi yazdıktan sonra iptables’i kaydedip restart edeceğiz.

service iptables save

service iptables start

Böylelikle 2086, 2087 ve 22 nolu portlara gelen tüm istekler reddedilecektir.

SSH portunuz 22 dışında, farklı bir porttan çalışıyorsa o portu yazmanız gerekir.