Mysql Vesta

Vesta Panel mysql root şifresi

Öncelikle Vesta panel kurulduğunda mysql root şifresini random olarak belirliyor ve dosyaya yazıyor.

/usr/local/vesta/conf/mysql.conf

Dosyasında mysql root şifresini bulabilirsiniz.

HOST=’localhost’ USER=’root’ PASSWORD=’3zwomnppIW’ CHARSETS=’UTF8,LATIN1,WIN1250,WIN1251,WIN1252,WIN1256,WIN1258,KOI8′ MAX_DB=’500′ U_SYS_USERS=” U_DB_BASES=’0′ SUSPENDED=’no’ TIME=’21:56:29′ DATE=’2019-03-12′

Password yanında şifre mysql root şifresidir. Değiştirmek istersek;

mysqladmin -u root -pOLDPASSWORD password ‘NEWPASSWORD’

yazmamız yeterli olacaktır. Yeni belirttiğimiz şifreyi
/usr/local/vesta/conf/mysql.conf dosyasını herhangi bir editörle ile açıp girmemiz gerekiyor.