Centos

Yum ile kurulmuş paketleri listeleme

Centos özellikle hosting sektöründe oldukça yoğun kullanılıyor. Centos üzerinde varsayılan olarak yum paket yöneticisi gelir. Linux Kernel 8 ile beraber dnf geldi fakat, yum hala kullanılıyor. DNF muhtemelen Centos 8 ‘in ilerleyen versiyonlarda varsayılan paket yöneticisi olacak ve yum kendini DNF’ye bırakacak. Yum ile yaptığımız güncelleme veya kurulum işlemlerinin listesini alabiliyoruz.

Yum ile kurulmuş paketler nasıl görüntülenir?

Yum paket yöneticisi ile derlediğimiz/kurduğumuz uygulama veya paketlerin listesini aşağıdaki şekilde alabiliyoruz;

yum history

Yukarıda tablo bize şu bilgileri söyler;

Login user : Paketin hangi kullanıcı tarafından kurulduğu

Date and time : Paketin kurulum tarih ve saatini.

Action(s) : Gerçekleştirilen eylemi (kurulum, güncelleme veya silme)

Altered : Değiştirilen dosya ve paket sayısı

Tabi bu tabloda hangi paketin kurulduğunu veya güncelleme yapıldığını göremiyoruz. Bunun için “setopt” parametresini vermemiz gerekiyor.

yum --setopt=history_list_view=commands history

Yum history komutunu “setop” parametresi ile verdiğimizde ise, command line’i da görüntüleyebiliyoruz. Komut’un da hangi uygulamanın kurulduğunu görebiliyoruz. Bu tabloda da maalesef tam komutu göremiyoruz. Tam komutu görebilmek için yum’ın geçmiş dosyalarına bakmamız gerekiyor.

Yum history bilgisini bir dosya yeriene Sqllite veritabanında saklıyor. Sqllite dosyası ise /var/lib/yum/history/ dizininde saklıyor. Detaylı bir şekilde komutları da görmek için dosyayı bulup, bir sql sorgusu yazmamız gerekiyor.

Dosyamızın ismi “history-2020-01-30.sqlite”

Aşağıdaki sorguyu, dosyanızın ismine göre değiştirip, çalıştırabilirsiniz;

sqlite3 /var/lib/yum/history/history-2020-01-30.sqlite "select tid, cmdline from trans_cmdline WHERE cmdline LIKE '%install%'"

Tam olarak detaylı bir şekilde yum geçmişindeki kullanılan komutları görebiliriz.

Etiketler