Vesta

Vesta Panel IP Değiştirme

Vesta Panel oldukça sade bir görünümüne sahip, Apache ve Nginx destekleyen web hosting kontrol panelidir. Özellikle Linux Hosting ve web tasarım firmaları tarafından da oldukça tercih ediliyor.

Vesta Panel IP değişimi nasıl yapılır?

Vesta Panel üzerinde herhangi bir sebeple ip değişikliği (main ip) yapacaksanız aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

touch /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip
chmod 0755 /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip
nano /usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip

Aşağıdaki içeriği v-change-server-ip sh betiğine kopyalayın;

#!/bin/sh

#script to change ips on a VestaCP server.
#usage:
# $0 <oldip> <newip>

LOG=/var/log/vesta/system.log

MYUID=`/usr/bin/id -u`
if [ "$MYUID" != 0 ]; then
    echo "You require Root Access to run this script";
    exit 0;
fi

if [ $# != 2 ] && [ $# != 3 ]; then
    echo "Usage:";
    echo "$0 <oldip> <newip> [<file>]";
    echo "you gave #$#: $0 $1 $2 $3";
    exit 0;
fi

OLD_IP=$1
NEW_IP=$2

HAVE_HTTPD=1
HAVE_NGINX=1

DATE=`date '+%F %X'`
BIN=`echo $0 | awk -F/ '{print $NF}'`

log()
{
    echo -e "$1";
    echo -e "$1" >> $LOG;
}

swapfile()
{
    if [ ! -e $1 ]; then
        log "Cannot Find $1 to change the IPs. Skipping...";
        return;
    fi

    TEMP="perl -pi -e 's/${OLD_IP}/${NEW_IP}/g' $1"
    eval $TEMP;

    log "$DATE $BIN $1\t: $OLD_IP -> $NEW_IP";
}

if [ $# = 3 ]; then
    swapfile $3;
    exit 0;
fi


IPFILE_OLD=/usr/local/vesta/data/ips/$OLD_IP
IPFILE_NEW=/usr/local/vesta/data/ips/$NEW_IP
if [ ! -e $IPFILE_OLD ]; then
    echo -n "$IPFILE_OLD does not exist. Do you want to continue anyway? (y/n) : ";
    read YESNO;
    if [ "$YESNO" != "y" ]; then
        exit 0;
    fi
else
    mv -f $IPFILE_OLD $IPFILE_NEW
    log "$DATE $0 $IPFILE_OLD\t: $OLD_IP -> $NEW_IP";
fi

if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
    if [ -e /etc/httpd/conf.d/${OLD_IP}.conf ]; then
        swapfile /etc/httpd/conf.d/${OLD_IP}.conf
        mv -f /etc/httpd/conf.d/$OLD_IP.conf /etc/httpd/conf.d/${NEW_IP}.conf
    fi
    swapfile /etc/httpd/conf.d/mod_extract_forwarded.conf
fi

if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
    if [ -e /etc/nginx/conf.d/${OLD_IP}.conf ]; then
        swapfile /etc/nginx/conf.d/${OLD_IP}.conf
        mv -f /etc/nginx/conf.d/$OLD_IP.conf /etc/nginx/conf.d/${NEW_IP}.conf
    fi
fi

swapfile /etc/hosts

ULDDU=/usr/local/vesta/data/users

for i in `ls $ULDDU`; do
{

    if [ ! -d $ULDDU/$i ]; then
        continue;
    fi

    swapfile $ULDDU/$i/web.conf
    swapfile $ULDDU/$i/dns.conf
    for j in `ls $ULDDU/$i/dns/*.conf`; do
    {
        swapfile $j
    };
    done;

    if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
        swapfile /home/$i/conf/web/httpd.conf
    fi
    if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
        swapfile /home/$i/conf/web/nginx.conf
    fi

    for j in `ls /home/$i/conf/dns/*.db`; do
    {
        swapfile $j
    };
    done;

};
done;

#this is needed to update the serial in the db files.
if [ "${HAVE_HTTPD}" -eq 1 ]; then
  service httpd restart
fi
if [ "${HAVE_NGINX}" -eq 1 ]; then
  service nginx restart
fi

echo "*** Done swapping $OLD_IP to $NEW_IP ***";

Ve komutu çalıştırın;

/usr/local/vesta/bin/v-change-server-ip eski_ip yeni_ip

Not : Firewall kullanıyorsanız, ip’lerinizi değiştirmeyi unutmayın. iptables config dosyanıza ip girdiyseniz;

nano sysconfig/iptables

Dosyası üzerinden değişikliği yapmanız gerekir.