Centos Debian Freebsd Linux Ubuntu

Atop Kurulumu

Linux ve Unix işletim sistemlerinde, sistem yöneticileri logları ve sistemin performansını sürekli takip etmek zorundadır. Bu işlem için bir çok otomasyon aracı bulunsa da, direkt sunucu içerisinden kontrol etmek her zaman daha verimli olacaktır. Linux/Unix sistemlerde varsayılan olarak gelen “top” uygulaması da bazı zamanlar yetersiz kalabiliyor.

Atop Nedir?

Atop, işletim sistemi üzerinde çalışan tüm süreçleri hatta tamamlanmış süreçlerin aktivitelerini dahi rapor edebilen bir performans izleyici uygulamasıdır. Günlük sistem proseslerini de kayıt etmenizi sağlar.

Atop Kurulumu

Atop’un en son versiyonu 2.4 şeklinde.

Atop Debian/Ubuntu Kurulumu

apt-get install atop

Atop Centos/Redhat Kurulumu

yum install atop

Atop Freebsd Kurulumu

cd /usr/ports/sysutils/atop/
make install clean

RPM tabanlı sistemler için direkt indirip de kurabilirsiniz;

wget https://www.atoptool.nl/download/atop-2.4.0-1.x86_64.rpm
rpm -ivh atop-2.4.0-1.x86_64.rpm

Atop Kullanımı

Atop’u direkt “top” komutu gibi çalıştırabilirsiniz;

atop

Çalışan bir sürecin, proses id’sini, systemdeki cpu kullanımını, kullanıcının cpu kullanımını, disk yazma ve okuma durumunu, hangi kullanıcı tarafından çalıştırıldığını ve komutu (cmd) görebilirsiniz.

atop -s
[s] parametresi ile beraber daha fazla detay alabilirsiniz.

atop -m
[m] parametresi ram kullanımı hakkında daha fazla bilgi verecektir. Ayrıca çalışan bir prosesin kullandığı ram miktarını yüzde olarak da gösterir.

atop -d
[d] parametresi, çalışan proseslerin diskteki durumunu (yazma – okuma) gösterir.

atop -c
[c] parametresi ile çalışan proseslerin, detaylı yollarını görebilirsiniz.

atop -u
[u] parametresi ile sistemde bulunan kullanıcıların, cpu, ram, disk yazma ve okuma değerlerini görebilirsiniz. Özellikle paylaşımlı linux hosting sunucularında işe yarayacak bir parametredir.

atop -n
[n] parametresi network aktivitelerini gösterir fakat kullanım için “netatop” modülünü kurmamız gerekiyor.

Netatop Kurulumu

Netatop bir kernel modülüdür. Kurulum için bir kaç kütüphane kurmamız gerekiyor.

Centos/Redhat;

yum install kernel-devel zlib-devel 

Debian/Ubuntu

sudo apt-get install zlib1g-dev 

Freebsd;

fetch https://www.atoptool.nl/download/netatop-2.0.tar.gz
make
make install

Netatop Download

wget https://www.atoptool.nl/download/netatop-2.0.tar.gz
tar -xvf netatop-2.0.tar.gz
cd netatop-2.0
make
make install

Kurulum tamamlandıktan sonra servisi başlatmamız gerekiyor;

service netatop start
atop -n

diyerek, network aktivitilerini takip edebiliriz.

Yazar Hakkında

admin

Yorum Ekle

Yorumu buraya yazabilirsiniz